Pateicība Līgai Libertei

Skolotāja palīdze (pirmsskolā) LĪGA LIBERTE saņem Valmieras novada pašvaldības naudas balvu un Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra Pateicību par pozitīvu un atbildīgu attieksmi pret darbu un kolēģiem, par atsaucību veikt papildu darbus, lojalitāti iestādei un personīgo ieguldījumu estētiskas iestādes vides veidošanā.
Saņemot Pateicību un kolēģu dāvātos ziedus, Līga saka: “Attieksmei pret darbavietu ir jābūt tādai pat kā pret savām mājām – par to ir jārūpējas. Kārtību un tīrību neviens cits no malas neienesīs. Ja redzu, ka kaut kas ir jāizdara, tad izdaru. Nedrīkst vienaldzīgi paiet garām. Ir jārūpējas par apkārtējo vidi. Un arī svētkus neviens no malas neradīs, kā vien mēs paši. Man nekad nav bijis tā, ka negribas vai nepatīk nākt uz darbu. Man patīk savs darbs un mani kolēģi. Uz darbu nāku ar prieku!”.
PALDIES, Līga!
22.12.2021.