Pasaules ūdens diena

Ūdenim ir dots burvju spēks kļūt par dzīves sulu uz Zemes. /Leonardo da Vinči/

Ūdens ir dabas dārgums un visas planētas dzīvības avots. Tam par godu visā pasaulē 26.martā atzīmē Pasaules ūdens dienu.  Arī pie mums, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolā, 26.marts tika veltīts ūdens izzināšanai, temats: “Ūdens ir dabas dārgums”.  Grupās pārrunāja un dalījās pieredzē, ko bērni zina un var pastāstīt  par ūdeni un tā nozīmi.

Bērni zina, ka ūdens ir vajadzīgs, lai uz zemes būtu dzīvība,  lai neslāptu, lai puķes nenovīst, lai ezis padzertos, lai zivīm būtu kur dzīvot, lai būtu skaisti un vēl, un vēl skanēja mazo prātnieku domas. Daži mēģināja noskaidrot, kāda ir ūdens krāsa, garša un smarža. Citi ceļoja pa Latvijas karti un mēģināja saskaitīt upes, ezerus un saprast cik gara ir jūra, kā to var izmērīt, kā ūdens izskatās uz kartes un kā – dabā. Dažiem bērniem interesēja noskaidrot un eksperimentēt, kāds ir ūdens spēks – kādi priekšmeti grimst ūdenī un kādi nē, kāpēc dažus priekšmetus nav iespējams nogremdēt un tie spītīgi turas virs ūdens.

Bērni noskatījās izglītojošu filmiņu par  dzeramo ūdeni, noklausījās teiku par to, kā radies ezers, un pasaku par ūdens pilīti.

Aktīvi darbojoties, bērni ieguva gan izglītojošu informāciju par ūdeni, gan arī pozitīvas emocijas. Rezultātā bērni secināja un bija vienisprātis, ka ūdeni nevajadzētu piesārņot, jo tad var viss dzīvais var pazust. Un kāda tad būtu pasaule?

Direktores vietniece Iveta Dobelniece, 26.03.2021.