“Pasaule, kurā nedzirdīgie var sazināties zīmju valodā”

“Pasaule, kurā nedzirdīgie var sazināties zīmju valodā”. Nedzirdīgo nedēļas programmas nedēļas ietvaros, Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā viesojās Latvijas Nedzirdīgo savienības Valmieras reģionālās biedrības vadītāja Dace Lāce. Notika sarunas un diskusijas par zīmju valodu, izglītību, LNS pakalpojumiem un surdotehniskiem palīglīdzekļiem, kā arī citiem interesējušiem jautājumiem.

Ar saviem iespaidiem dalījās arī Samanta Evelīna Žurakovska, viņa darbojas LNS Jauniešu centrā, kā valdes locekle.

Paldies Dacei Lācei par viesošanos, izglītojamiem bija interesanti.

Skolotāja Inga Upesjure

FOTO