Pasākums “Tikumi un vērtības”

Trešdien, 13.aprīlī, notika tematiskais pasākums 1.-4.klašu skolēniem “Tikumi un vērtības”.

Pasākuma laikā klases individuāli veica piecus uzdevumus. Četri no uzdevumiem bija veltīti, lai nostiprinātu tikumus: gudrība, mērenība, centība un solidaritāte. Viens uzdevums bija veltīts vērtībai “cieņa”. Cieņa ir izvirzīta kā skolas prioritārā vērtība. Šī uzdevuma laikā skolēni veidoja skolas logo, tādējādi nostiprinot cieņu pret vienu no skolas simboliem.

Ikdienā ievērojot tikumus, tie nostiprinās. Šī pasākuma laikā pastiprināti tika izcelti četri tikumi. Lai nostiprinātu tikumu “gudrība” – skolēni veica dažādus uzdevumus, kas bija saistīti ar matemātiku, latviešu valodu un sociālajām zinībām. Tikuma “centība” notipināšanā skolēni spēlēja atmiņas spēli. Tikumam “mērenība” skolēni piedomāja pie tā, ka visam vienmēr ir jābūt līdzsvarā – labajam un ne tik labajam. Paši domāja gan priecīgus, gan ne tik priecīgus notikums, kas noris apkārt. Lai nostiprinātu tikumu “solidaritāte” – skolēni kopīgi paskatījās uz to kas ir kopīgs un kas atšķirīgs klases skolēniem, mācoties respektēt apkārt esošos viedokļus.

Paldies skolēniem par dalību!

Internāta skolotājas Alda Treija un Elīna Auniņa