Pasākums „Es protu. Es varu. Es daru.”

Es protu. Es varu. Es daru.

12. maijā mūsu skolas 1.a, 2./3.a, 4.a, 3./5.b, 4./6.c, 4./8.e klašu audzēkņiem notika pasākums- praktiskās darbnīcas „Es protu. Es varu. Es daru.”. Uzņemtajos video skolēni parādīja kādas praktiskās iemaņas apguvuši, atbilstoši savam vecumam un veselības stāvoklim. Kāds labi notīrīja tāfeli, cits sakārtoja savus rakstāmpiederumus, citi mazgāja traukus, solus, grīdu. Meitenes parādīja, ka prot skaisti sapīt bizes, veidot frizūras. Katra klase noskatījās un ar internāta skolotāju pārrunāja par citu klašu audzēkņu parādītajām prasmēm.

Lai veicas arī turpmāk!

Internāta skolotāja E.Keiša
14.05.2021.