Pasaku valstībā

9. martā  2./4.e, 5./9.e, 5./7.c, 8./9.2c klašu izglītojamie piedalījās tematiskajā pēcpusdienā “Pasaku valstībā”.
Skolēni pastāstīja par savu mīļāko pasaku un noklausījās pasaku “Zaķīša mājiņa”.
Bērni iesaistījās diskusijā par pasaku varoņu rīcību.
Ar prieku izkrāsoja pasaku tēlus darba lapās, apskatīja attēlus un atpazina dzīvniekus, kuri atveidoti pasakā.
Kopā ar skolotājām pārrunāja vērtības, kuras atainotas pasakas sižetā.
Internāta skolotājas I.Tauriņa, E. Keiša