Pasaku valstībā

2023. gada 9. martā 2./5.e, 4.b,6./8.c, 3.d,6./9.1.e un 4.f,9./9.2.c klašu skolēni piedalījās tematiskā pasākumā: ‘’ Pasaku valstībā, ” lai kopīgi darbotos un attīstītu lasītprasmi. Pasākuma laikā skolēniem bija iepēja atcerēties slavenas visiem zināmas pasakas un to galvenos varoņus, cenšoties pēc ilustrācijas atminēt to nosaukumus. Kopīgi klausījās pasakas, pārrunāja to saturu un krāsoja ilustrācijas. Pasākuma mērķis bija radīt skolēnos interesi par pasakām, grāmatām, parādot, ka no pasakām var arī mācīties ko jaunu. Paldies skolēniem par ieinteresētību un atsaucību!
Internāta skolotājas: Ilze Tauriņa un Emīlija Keiša

FOTO