Pārgājiens

Šī gada 7.septembrī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas skolēni devās pārgājienā pa Valmieru.

Pārgājienā piedalījās 5.a klases skolēni un vidusskolēni.

Izglītības iestāžu pašpārvalžu iniciatīvas “Kontakts” pasākuma mērķis bija saliedēt skolēnus un uzlabot savstarpējās komunikācijas prasmes starp nedzirdīgiem un dzirdīgiem skolēniem.

Pirmais pārgājiena punkts bija Valmieras muzejs, kurā skolēni tik iepazīstināti ar muzejā redzamajiem eksponātiem. Muzejā skolēniem bija sagatavotas dažādas aktivitātes, kas ļāva skolēniem atvērties un sadarboties savā starpā. Skolēniem bija iespēja izspēlēt dažādas vārdu spēles, kā arī praktiski izveidot kastīti pēc dotas sagataves.

Pēc muzeja apmeklējuma nākamais pieturas punkts bija Valmieras Svētā Sīmaņa baznīca, kurā skolēniem bija iespēja uzkāpt baznīcas tornī. No baznīcas torņa virsotnes pavērās skaists panorāmas skats uz pilsētu, kas skolēnos raisīja interesi atrast sev zināmas ēkas un parādīt tās skolas biedriem. Aplūkojot pilsētu no baznīcas torņa virsotnes tālāk devāmies uz L.Paegles ielu 20, kas ir skolas internāta ēka. Pēc pārgājiena internāta skolas pagalmā skolēni cepa desiņas un spēlēja dažādas spēles, kas saliedēja un radīja draudzīgu gaisotni starp skolēniem.

Pārgājiena laikā varēja novērot kā skolēni ar katru kopīgo aktivitāti atveras aiz vien vairāk. Skolēni savā starpā sadarbojās, komunicēja, palīdzēja viens un otram un radīja pozitīvu gaisotni visu pārgājiena laiku!

Rakstu sagatavoja: I.Mockus, I.Upesjure, G.Bulmeistare