Par vienu eņģelīti debesīs vairāk

Šogad Nikola uzsāka pirmās skolas gaitas, vēloties daudz iepazīt, izzināt un iemācīties. Maziem solīšiem, centīgi un čakli tika paveikts ikkatrs uzdotais darbiņš.

Smaidīga un priekpilna, tāda bija Nikola ikdienā.

Ikviens klasē gribēja spēlēt interesantākās un jautrākās spēles kopā ar Nikolu.

Mazu brīdi bijām kopā ar Nikolu, bet tik lielas un sirsnības piepildītas atmiņas par šiem brīžiem glabāsim savās sirsniņās.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Nikolas Merilinas Priedītes ģimenei.

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra kolektīvs