Par tīru un zaļu Latviju!

30.aprīlī, Valmieras Gaujas krasta vidusskolā-attīstības centrā, Vaidavā, notika Lielā talka. Visi čakli strādājām pie abu skolu teritorijas sakopšanas darbiem. Sakopām un pilnveidojām skolas dārzu. Par padarīto ir liels prieks un gandarījums. Esam par tīru un zaļu Latviju!

Direktora vietniece audzināšanas jomā Ināra Kokina