Paldies!

Mīļš paldies Beatrisei Biezbārdei no 12. klases par sagādātajām galda spēlēm un puzlēm sākumskolas skolēniem!

Skolēni ar aizrautību spēlēja jauniegūtās spēles un lika puzles.

No sirds novērtējam dāsno dāvanu!

Internāta skolotāja Elīna Auniņa