Ojāra Vācieša dzeja Gaujienā

Saulainajā, ceriņu un ābeļu  ziedu smaržu reibinošajā 15. maija dienā, mūsu  skolēni: Olivers Vītols, Līga Linda Beļakova, Rosss Krastiņš, Alekss Stiere, Rūdolfs Mārcis Rusmanis un Kitija Narbe piedalījās Vidzemes zonas speciālo skolu skolēnu Dzejas dienā “OJĀRA VĀCIEŠA DZEJA”.

Dzejas dienas notika Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā. Skolēni  ļoti skaisti žūrijai no galvas  norunāja  Ojāra Vācieša dzeju par apelsīniem, astoņiem kukaiņiem, meiteņu valsi, zilu ziloni un mušas nāvi.

Pasākums bija ļoti  audzinošs un izglītojošs. Pabijām arī Trapenē, kur Ojārs Vācietis  dzimis un mācījies skolā. Trapenes novadpētniecības muzejā izstaigājām DIŽGARU CEĻU. Pētījām  Ojāra Vācieša  dižo dzimtas koku. Klausījāmies  dzejnieka dzejas rindas. Piedalījāmies aktivitātēs.

Katrs izglītojamais no žūrijas saņēma PATEICĪBAS  RAKSTU un dāvaniņu.

Paldies pedagogiem un vecākiem, kas palīdzēja skolēniem sagatavoties Dzejas dienām!

 Profesionālās izglītības skolotāja Sofija Andriksone