Nūjošanas stunda

Nūjošanas paraugstunda

LTSA ( Latvijas Tautas sporta asociācija)nūjošanas instruktore Gaļina Gorbatenkova skolēniem pasniedza nūjošanas paraugstundu. Skolai ir vairāku gadu ilga sadarbība ar LTSA. Kā katru gadu, arī šogad skola piedalīsies LTSA Veselības nedēļā 8.līdz 15.novembrim. Plānojam dažādus projektus.
Sporta MK

07.10.2021.

Nūjošanas paraugstunda