Novērtē bērnu tiesību aizsardzību Valmieras novadā !

Lai stiprinātu bērnu tiesību un interešu aizsardzību Valmieras novadā, veicinātu iesaistīto pušu savstarpējo sadarbību un izpratni par bērnu tiesību aizsardzības prioritāti, Valmieras novada pašvaldība ir uzsākusi bērnu tiesību aizsardzības programmas izstrādi. Programmas izstrādi veiks ar Valmieras novada pašvaldības lēmumu izveidota Bērnu tiesību aizsardzības komisija. Viens no pirmajiem komisijas uzdevumiem ir esošās situācijas analīze bērna tiesību ievērošanas jomā novadā, pēc tam – programmas izstrāde un īstenošana. Lai analizētu esošo situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā Valmieras novadā, bez datiem, kas ir pašvaldības rīcībā, ļoti nozīmīga ir iedzīvotāju līdzdalība – situācijas novērtējums un viedoklis par nepieciešamo atbalstu, tāpēc aicinām aizpildīt aptaujas anketu: http://ej.uz/aptaujaberni

No 1. novembra aptauja būs publicēta portālā e-klase, pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv un pašvaldības un apvienību Facebook kontos.

Valmieras novada pašvaldībai ir svarīgi veikt preventīvo darbu, lai bērni augtu ģimenēs, lai pašvaldība var sniegt nepieciešamo atbalstu vecākiem bērna aprūpes un audzināšanas nodrošināšanai, lai bērni tiktu pasargāti no pamešanas novārtā vai jebkāda veida vardarbības, dzīvības un veselības apdraudējuma, lai savlaicīgi tiktu identificētas un risinātas bērnu problēmas un sniegti nepieciešamie atbalsta pasākumi.

Gaidīsim jūsu atbildes līdz 18.novembrim !

 

Dace Jukāma,

Valmieras novada pašvaldība