Noslēdzies digitālo mācību līdzekļu izstrādes projekts SIA “Uzdevumi.lv”

SIA “Uzdevumi.lv” kopš 2019.gada īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu, kura ietvaros tika izstrādāti digitālo mācību un metodisko līdzekļu materiāli. To saturs tika balstīts jaunajā kompetenču un caurviju prasmju mācību pieejā. Uzņēmums 16.septembrī organizēja desmito Projekta Uzraudzības padomes sēdi kopā ar projektā iesaistītajiem sadarbības partneriem – skolām, kuras veikušas izstrādāto mācību materiālu aprobāciju. Partnera skolu pedagogi jaunā satura materiālus jau pielietojuši ne tikai pagājušā gada mācību klašu programmas obligātajā jaunā satura apguvē (1., 7., 9. klase), bet arī pārējās klasēs pamatskolas programmā. Sadarbības partneri atzinīgi vērtē izstrādātos materiālus un iespējas tos pielietot mācību procesā, jo jaunas pieejas pielietošana skolās nākusi ar daudziem izaicinājumiem, tajā skaitā materiālu trūkumu, kas būtu pilnveidots ar kompetencēs balstītu saturu. Taču Uzdevumi.lv portālā šādi materiāli ir pieejami, un turpmāk tiks veiktas pilnveides arī pārējo klašu materiālu saturā, lai turpinātu papildināt mācību saturu ar jauno mācību pieeju pēc Skolas2030 principiem. Atzinīgi tika vērtēts arī inovatīvais tehniskais risinājumus, kas pielietojams uzdevumos ar atbilžu ievilkšanas principu, lai samazinātu iespējamās kļūdas skolēnu pareizās atbildes izvēlē. Tāpat tika uzlabots arī pedagogu metodiskais materiāls mācību procesa plānošanai un nodrošināšanai. Uzņēmums un sadarbības partneri ir pārliecināti, ka materiālu izstrāde un aprobācija bijusi veiksmīga un digitālās mācību kopas ir sagatavotas atbilstoši mācību programmas vajadzībām un ir palīgs gan skolotājiem, gan skolēniem vielas apguvē. Izstrādātie materiāli ir pieejami mācību vadības platformā www.uzdevumi.lv portālā, kur sadaļā “Virtuālā skola” atsevišķi atšifrēti materiāli, kuros pielietoti jaunā mācību satura principi. Uzņēmums ir gandarīts būt par nozīmīgu spēlētāju un resursu jaunā mācību satura un pieejas pilnveides procesā izglītības sistēmā, kas balstīts uz mūsdienīgu un šodienas vajadzībām atbilstošu mācība procesa nodrošināšanu.

Projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (Nr.8.3.1.2/19/A/005) īstenotājs ir SIA “Uzdevumi.lv” un tas tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.

Informāciju sagatavoja:

Evija Vērzemniece SIA “Uzdevumi.lv” Projekta vadītāja [email protected]

Projekts Uzdevumi lv