Uzdevumi skolēniem 17. – 21. maijs

No 17.  līdz 21. maijam attālināti mācās 7.,  8.a,  9.a, 10., 11.  un 12.  klase.

7./9.c klase – līdz 19. maijam, skolā atgriežas 20. maijā.

Pārējās klases mācās klātienē.

Nedēļas uzdevumi apskatāmi šeit.