Nāc līdzās – 2021

Nāc līdzās – 2021

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra skolēni  Integratīvajā mākslas festivālā „Nāc līdzās” piedalījās astoņpadsmito reizi. Festivāls notiek divdesmit piekto reizi. Priekšnesuma vadmotīvs: ,,Es par bēdu nebēdāju!” Video priekšnesumu, kuru sagatavoja melodeklamācijas un tautisko deju pulciņi, bija jānosūta uz reģionālo festivālu Siguldā. Skolēni izpildīja Jāņa Lūsēna un Maijas Lūsēnas „Pavasara dziesmiņu” un latviešu deju „Viens puisīts meitiņām”.

Esam priecīgi, jo mūsu priekšnesums izvirzīts uz festivāla noslēguma Lielkoncertu š.g. 27. septembrī VEF Kultūras pilī Rīgā.

Paldies dalībniekiem un skolotājām Uldzei Strazdiņai un Līgai Grāpēnai par ieguldīto darbu priekšnesuma tapšanā.

Nāc līdzās – 2021

Direktores vietniece Ina Kursīte
28.05.2021.