Mūsu skola Vaidavā saņem prestižo Zaļo karogu

© 2023 Maris Lazdans | https://www.photored.lv/ |

Ekoskolu apbalvošanas diena – 13. septembris sākās ar svētku gājienu Rīgā, Strēlnieku laukumā. Gājienā  devāmies uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Kopā ar ministru Māri Sprindžuku devāmies tālāk līdz Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, kur Ziedoņa zālē notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojuma pasniegšana. Gājiena mērķis bija aicināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju aktīvāk iesaistīties aprites ekonomikas iedzīvināšanā, lai ikvienam būtu vieglāk samazināt atkritumus ikdienā un dzīvot dabai draudzīgāk.

Par sasniegumiem vides izglītībā – Ekoskolas apbalvojumus saņēma 180 izglītības iestādes. Arī mūsu – Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs (Vaidavā) saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu. Ekoskolu nacionālā žūrija katru gadu rūpīgi izvērtē skolu paveikto mācību gada laikā, balstoties uz Ekoskolu programmas kritērijiem un 7 soļu metodoloģiju. Ekoskolu apbalvojums tiek piešķirts uz vienu mācību gadu un to katru reizi jāizcīna no jauna.

Liels prieks, ka Zaļais karogs, kas ir Ekoskolu programmas simbols, turpina plīvot jau septīto gadu pie mūsu izglītības iestādes. Tas nozīmē, ka mūsu skola ir spējīga parādīt vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas izglītības iestāde, kā arī, tas ir liels darbs, ko izglītības iestāde ir paveikusi.

Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai izglītības iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībai, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

No mūsu izglītības iestādes apbalvošanas ceremonijā piedalījās 9. klases skolnieks Kristiāns Latišs, direktora vietniece audzināšanas jomā Ināra Kokina un skolotāja Lauma Lūse.

PALDIES ikvienam, kurš palīdz īstenot Ekoskolas programmu skolā!

Lauma Lūse, Ekoskolas koordinatore

15.09.2023.