Mūsu labie darbi

Labie darbi
Mūsu labie darbi
Labo darbu nedēļas ietvaros 5./9.e un 8./9.2.c, 2./4.e un 5./7.c, klases devās sakopt Gaujas krastu pie skolas, savācot citu atstātos atkritumus, kopā pa visiem salasījām četrus maisus. Skolēni bija gandarīti par paveikto.
Internāta skolotājas Ilze Tauriņa un Emīlija Keiša
11.10.2021.