Mums patīk mācīties latviešu valodu un literatūru

Mums patīk mācīties latviešu valodu un literatūru

 „Mums patīk mācīties latviešu valodu un literatūru”, tā saka 5. klases skolēni.

Literatūras stundā 5.  klases skolēni mācījās Annas Brigaderes pasaku lugu „Sprīdītis”.  Ar lugas saturu pa tēlojumiem iepazināmies, lasot tekstus vieglajā valodā (grāmata ar vieglajā valodā pārstrādātu tekstu pieejama katram skolēnam).

Kad sākām lasīt un mācīties, skolēni vēl bija tālmācībā. Tad bija grūtāk, bet no 12. aprīļa visi varēja atgriezties skolā.

Lai skolēniem būtu interesantāk, mācību stundās izmantoju pēc iespējas vairāk mācību metožu:

  • protams, skolēni paši lasīja tekstus, klausījās skolotāja un zīmju valodas tulka stāstījumu, diskutēja, atbildēja uz jautājumiem,
  • paši strādāja ar svešo vārdu apguvi – veidoja vārdnīcas, izmantojot interneta vārdnīcu Tēzaurs.lv, tad veidoja plakātiņus, noformēja tos,
  • 2.tēlojumā lasījām par notikumiem pie Vēja mātes – visi skolēni gatavoja plakātiņu ar “Vēja rozi”. Pamatā tam ir zināšanas dabaszinībās par debess pusēm, kompasu. Skolēni mācījās nosaukumus gan latviešu, gan angļu valodā,
  • noskatījāmies mākslas filmu un animācijas filmu „Sprīdītis” (pēc Annas Brigaderes lugas motīviem) – satura nianses palīdzēja saprast zīmju valodas tulks,
  • skolēni pildīja testu, kurš veidots vietnē Playposit (filma sadalīta daļās ar testa jautājumiem),
  • bija sagatavota darba lapa vietnē Liveworksheets  ar dažāda veida uzdevumiem,

Ar 5. klases darbiņiem varēja iepazīties arī citi skolēni izstādītē skolas gaitenī.

Mums patīk mācīties latviešu valodu un literatūru

Mums patīk mācīties latviešu valodu un literatūru

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Maiga Paegle
05.05.2021.