„Meža ekspedīcijā!”

19.aprīlī 7.un 7.a klases skolēni devās ekspedīcijā Latvijas Valsts mežos Vijciemā, lai kopīgā piedzīvojuma veidā iepazītu tuvāk meža nozari un tās profesijas, kā arī, lai popularizētu EKO izglītību un saprastu kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas praktiski reālā dzīvē.

Skolēni devās mežā pieredzējuša mežsaimnieka Ivara vadībā ik pa laikam aktīvi darbojoties Meža izziņas stacijās. Katrā no tām vadītājs deva skolēniem praktiskus uzdevumus, kurus tie veica nelielās grupās, iegūtos rezultātus fiksējot speciālās LVM sagatavotās darba burtnīcās un aktīvi pielietojot dabaszinībās un matemātikā iegūtās prasmes.

Meža stacijās skolēni pilnveidoja un ieguva jaunas zināšanas dabaszinātnēs, aizdomājās  par cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, pilnveidoja izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm un ieguva praktiskai dzīvei noderīgas prasmes.

Ekskursijas noslēgumā skolēni iepazinās ar unikālo čiekuru žāvēšanas procesu Vijciema „Čiekurkaltē” un izmēģināja paši iegūt no čiekuriem sēkliņas jauna meža stādīšanai vai atjaunošanai.

Skolēni atzina, ka pasākums bija interesants un ļoti noderīgs.

Paldies par sadarbību klases audzinātājām Inetai Melbārdei un Larisai Zakrevskai !

 Pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone

FOTO