Mēs varam

Mājturības un tehnoloģiju priekšmetu metodiskā komisija  organizēja sacensības „Mēs varam”. Šogad tās notika 19. novermbrī , piedalījās 5. un 6. klašu skolēni. Sacensības notika 5 stacijās, kurās bija jāizpilda visdažādākie uzdevumi-jāšķiro pogas pa krāsām, jānosaka pārtikas produkti ar tausti un smaržu, jāsaliek no vairām detaļām kubs, jāprojektē un jāsaliek savas skolas jubilejas skaitlis 145, jāizloka no metāla stieples burti. Skolēni savstarpēji  ļoti labi sadarbojās savās klašu grupās un veica uzdevumus. Visiem bija interesanti. Paldies skolotājiem J.Straumei, I.Lūsītei, I.Kelmeram, A.Rukam par sacensību norisi un uzdevumu sagatavošanu.

 

Mājturības un tehnoloģiju MK