Mēs mācāmies radoši

  1. semestris 7. un 9.klases skolēniem matemātikas un latviešu valodas stundās beidzās ar neikdienišķiem uzdevumiem –

skolēni pilnveidoja un nostiprināja zināšanas valodas pielietošanā un matemātikā.

Ziemassvētku tirdziņš

9.klases skolēni izveidoja  radošos uzdevumus –

  • par piparkūkām, pīrādziņiem,
  • šallēm un cepurēm,
  • ZS koncerta biļetēm,
  • ziedu apsveikuma pušķiem.

Skolēni mācījās uzrakstīt uzdevuma nosacījumus, lietojot matemātisko valodu, modelēšanu, sastādīja vienādojumu sistēmu un atrisināja to.

Ģeometriskā pasaka “Riņķa ceļojums”

Kā iemācīties ģeometriskos jēdzienus?

7.klases skolēni izveidoja ģeometrisko pasaku ‘’Riņķa ceļojums” pēc tautas pasakas “Kukulītis” motīviem. Pasakā ceļojumā devās Riņķis.

Ģeometriskā pasaka “Riņķa ceļojums”

Reiz dzīvoja bēdīgais platas leņķis un smaidīgā trapece. Abiem ļoti gribējās ēst. Trapece izcepa riņķi, kurš bija līdzīgs maizes kukulītim. Riņķis bija zeltaini brūns un jauki smaržoja. Trapece nolika to uz pelēkās kvadrāta malas, lai atdziest. Riņķis noleca no kvadrāta un aizbēga.

Tas ripoja pa liektu līniju. Pirmo riņķis satika lielīgo nogriezni. Tas teica:

“Es tevi apēdīšu!” Riņķis pastāstīja pasaku: “Mani izcepa trapece un platais leņķis, nolika uz kvadrāta malas, bet es aizbēgu. No tevis arī aizbēgšu!” Kamēr nogrieznis klausījās , riņķis aizbēga.

Viņš gāja tālāk. Riņķis pagriezās pa 90 grādu taisnu leņķi un satika aso cirkuli. tas teica: “Es tevi apēdīšu!”  Riņķis atkal pastāstīja to pašu pasaku:

“Es aizbēgu no trapeces un platā leņķa, no tevis arī aizbēgšu!” Kamēr cirkulis klausījās, riņķis jau turpināja ceļu.

Pēkšņi krāsaina taisnstūra pļavā riņķis satika viltīgo bisektrisi. Tā teica:

“Es tevi sadalīšu un apēdīšu!”  Bisektrise bija gudra. Viņa pasauca palīgā izpalīdzīgo trijstūri un teica riņķim:

“Uzlec uz trijstūra virsotnes, es gribu tevi labāk dzirdēt!”

Riņķis paklausīja un to izdarīja. Bisektrise viņu apēda. 

Latviešu valodas skolotāja M.Paegle

Matemātikas skolotāja  I.Berkolde