Mēs – bibliotēkā

Lai labāk “Attīstītu un pilnveidotu valoddarbības prasmes – lasīšanu, klausīšanos, runāšanu un rakstīšanu” metodiskās tēmas ietvaros, mēs – 7.a un 7.b klases audzinātājas un skolēni šodien devāmies uz Valmieras bērnu bibliotēku. Tur mūs laipni sagaidīja bibliotekāre Lolita Dreimane. Viņa mūs iepazīstināja ar visu, kas notiek katrā bibliotēkas stāvā, iepazīstināja ar Valmieras bibliotēkas mājas lapu, tās piedāvātajām iespējām. Interesanta bija sarunas telpiņa, lai netraucētu pārējos, pati lielākā un mazākā grāmata. Skolēni izpildīja dažus uzdevumiņus. Pati zinošākā izrādījās Sendija Kārkliņa. Lielajā bibliotēkā daži bērni bija pirmoreiz.

7.a un 7. b klašu audzinātajas Kristiāna Stukāne un Pārsla Bebre