Meistarklases Ukrainai

Tieši pirms svētkiem vairākām mūsu skolas klasēm bija iespēja piedalīties lietišķās mākslas priekšmetu izgatavošanas meistarklasēs, ko vadīja Oksana un Jūlija no Ukrainas. Abas šobrīd dzīvo Valmierā un ir ļoti pozitīvas, atvērtas un gatavas demonstrēt skolēniem savas tautas tradicionālo folkloru – rokdarbus, rotaļas, tradīcijas.

Kopā ar skolēniem tika darinātas tradicionālas lina diegu lellītes, kuras agrāk, sensenos laikos, māmiņas ir gatavojušas saviem jaundzimušajiem bērniem un likušas zem spilvena, lai bērniņam būtu veselība un laimīgs mūžs. Šai tradīcijai esot vairāki tūkstoši gadu, bet savu aktualitāti tā nav zaudējusi arī šodien – šobrīd īpaši ir vajadzīgs atbalsts ukraiņu un visiem citiem pasaules bērniem. Tāpēc, veidojot lellītes, tika īpaši piedomāts, lai veiksme un laba dzīve ir ne tikai katram darinātājam, bet arī visiem apkārtējiem.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (PuMPuRS)