‘’Mazā bilžu rāmītī man ir bilde Tava… ‘’

‘’Mazā bilžu rāmītī man ir bilde Tava… ‘’
Šo gadu aizvadām dzejnieka Imanta Ziedoņa deviņdesmitgades svētku aktivitātes.

Rīga Raiņa vidusskolā 23. martā notika 21. nedzirdīgo jauniešu dzejas un melodeklamācijas konkurss, kura vadmotīvs I. Ziedoņa daiļrade. Konkurss organizēts kā veltījums Imanta Ziedoņa 90. dzimšanas dienas atcerei.

Konkursa dalībnieki sagatavoja brīvi izvēlētu Imanta Ziedoņa dzejas vai melodeklamācijas interpretāciju zīmju valodā.
Mūsu skolas audzēkņi Agate Zariņa, Anna Marija Tukiša, Reinis Hugo Brūvelis un Markuss Ādlers, izpildot “Balto pasaku” un melodeklamāciju “Nesatikšanās”, demonstrēja savas mākslinieciskās spējas.
Šī bija lieliska iespēja jauniešiem parādīt sevi un vērtēt citu sniegumus, izmantojot Zīmju valodu kā mākslinieciskās izpausmes līdzekli.
Paldies ikvienam, kurš atbalstīja un piedalījās!

Skolotāja LĪga Grāpēna