Māksla kā terapija: pašizpausme un īpašās vajadzības mākslas izglītībā

“Māksla kā terapija: pašizpausme un īpašās vajadzības mākslas izglītībā”

Gunita Mežule, Dace Sprince, speciālās izglītibas skolotājas

       No 4.-8.martam ES izglītības programmas Erasmus+ kursus par mākslu kā terapiju apmeklēja skolotājas Gunita Mežule un Dace Sprince. Kursi notika Barselonā. Tā atrodas Spānijas ziemeļaustrumos Vidusjūras krastā un ir otra lielākā Spānijas pilsēta. Kursus vadīja mākslas terapeite Sonia Sola Gil. Kursu dalībnieki bija no Rumānijas, Horvātijas, Vācijas, Latvijas un Somijas. Pirmajā kursu dienā skolu pārstāvji prezentēja savas skolas un individuālo pieeju mākslai. Kursu dalībnieces no Rumānijas strādā brīvdabas muzejā, Somijas pārstāvis – studē mākslu maģistratūrā. Visi pārējie – no dažādām skolām.

Tēmu “Kā māksla var izmainīt mūsu emocionālo un garīgo labbūtību” bija īpaši aktuāla pedagogiem, kuru darbs ir saistīts ar bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Tas, ka mūsu skolēniem ļoti patīk darboties ar guašas krāsām, ir pierādījies ikdienas darbā.

Praktiskām aktivitātēm tika piedāvāta intuitīvā zīmēšana un gleznošana, kolāžu gatavošana. Tēmu “Māksla kā personības attīstība: apzinātība, daba un radošums” izzinājām, apmeklējot Horta Labirintu (nodarbība notika laukā). Tas ir vēsturisks, vecākais šāda veida dārzs pilsētā. Tajā ietilpst 18.gadsimta neoklasicisma un 19.gadsimta romantiskais dārzs. Parkā saņēmām dažādus praktiskus uzdevumus ar instrukcijām (veidojām “zirnekļa tīklu”, kopīgu mandalu, meklējām un fotografējām īpašas formas dabas veidojumus). Tēmas nobeiguma daļā daudz diskutējām par emociju un krāsu gammas, formu, līniju nozīmi ikviena cilvēka labbūtībā.

Interesanta nodarbe bija radošā rakstīšana. Grupu darbā (3 dalībnieki) bija jāuzraksta īss scenārijs ludziņai. Tad to uzvedām, izmantojot minimālu scenogrāfiju. Nosaukumi bija “Dzimšanas diena”  dāvanas vērtības nozīme), “Tūristu apmaldīšanās Barselonā” (cilvēciskums un elementāra palīdzība, sirsnība) u.c. Izstrādājām savu radošo projektu, integrējot visas apgūtās metodes.

Vērtīga un noderīga bija kursu dalībnieku diskusija un “prāta vētras” sesija par dažādiem darba paņēmieniem un metodēm klasē. Secinājām, ka mākslas terapija var palīdzēt uzlabot uzvedību, sasniegumus, veicināt skolas apmeklētību un palīdzēt skolēniem pilnvērtīgāk piedalīties skolas dzīvē. Mākslai ir liela nozīme cilvēku dzīvē – profilakse un veselības veicināšana, potenciāls ietekmēt gan garīgo, gan fizisko veselību. Mākslas estētiskie, sensorie, sociālie un fiziskie faktori labvēlīgi ietekmē veselību dažādos līmeņos, gan vērojot mākslu, gan piedaloties tās veidošanā.

Mākslas terapija visvairāk nepieciešama skolēniem, kam draud atstumtība, emocionālas un uzvedības grūtības, sēras un izmaiņas ģimenes struktūrā un slimības, ar mācīšanās traucējumiem vai psihiskiem traucējumiem, ar autiskā spektra traucējumiem, ar sociāliem, komunikācijas, runas un valodas traucējumiem.

Ļoti būtiski vienmēr atcerēties, ka mākslas terapijas rezultātā svarīgs ir process nevis gala produkts.

Pateicoties Eiropas Savienības Erasmus+ izglītības programmai, esam apmeklējušas vērtīgus kursus, guvušas noderīgas atziņas, piedalījušās praktiskās aktivitātēs par mākslas terapijas pielietojumu skolas ikdienā. Esam satikušas jaukus, interesantus cilvēkus no citām Eiropas valstīm, piedalījušās diskusijās par izglītību kā vienu no cilvēces galvenajām vērtībām. Apmeklējām slavenā spāņu arhitekta Gaudi projektēto Casa Batla, Horta Labirintu, Vaska figūru muzeju u.c., baudījām spāņu nacionālos ēdienus – paelju un gaspačo.

Vislielākais paldies skolas projektu koordinatorei Daigai Ramatai par atbalstu un iespēju piedalīties šajos kursos!