Mājturības un tehnoloģiju MK viktorīnas 25.03.2021.

Digitālā nedēļa 2021

Hei, vidusskolēni!

Aicinām piedalīties mājsaimniecības viktorīnā 10. -12. klasei.

Piedalīties var visi skolēni.

Viktorīna notiks 25.03.2021. plkst. 14.00.

Viktorīna būs Kahoot.com, saite tiks izsūtīta uz klašu whatsapp grupām. Vajadzīgs telefons.

5. – 9. klašu skolēni!

Mājturības skolotāji aicina  visus 5. – 9. klašu skolēnus  piedalīties viktorīnā 25.03.2021.

Atbildes jāiesniedz līdz 26.03.

Viktorīnu var izpildīt vienu reizi.

Lai piekļūtu viktorīnai, eklasē saņemsiet saiti, uzspiežot uz tās, tad ievadiet jūsu personīgo skolas  e-pasta adresi (piemēram, [email protected] )

Mājturības un tehnoloģiju metodiskā komisija
24.03.2021.