Mājturības, dizaina un tehnoloģiju priekšmetu darbu izstāde

Mājturības un tehnoloģiju metodiskās komisijas vadītāja Ruta Paegle

2021.gadam aizejot, skolēni izstādē parāda savus paveiktos darbus mājturības un dizaina tehnoloģiju stundās.Tie ir skaisti, radoši un interesanti.Katrs skolēns strādājis no sirds. Jaunajās dizaina un tehnoloģiju programmās zēni auda, tamborēja, meitenes strādāja ar koku un metālu, visi skolēni apgūst vienādas tēmas. Ir patīkami redzēt, ka varam  daudz izdarīt.

Paldies skolotājiem! Paldies skolēniem!

Visiem novēlu jaukus, skaistus, sirsnīgus, ģimeniskus Ziemassvētkus un Jauno gadu!