Mājturības darbu izstāde

Šogad Mātes dienu sagaidījām  ar izstādi, kurā skolēni  parādīja māmiņām un visiem skolēniem , skolotājiem  savus paveiktos darbus mājturības un dizaina tehnoloģiju stundās.

Tie ir skaisti, radoši un interesanti.

Katrs skolēns strādājis no sirds.

Īstenojot šajā mācību gadā jauno mācību programmu,visi skolēni apgūst vienādas tēmas, zēni auda ,pērļoja rokassprādzes, strādāja ar koku, tamborēja; meitenes strādāja ar koku, virpojot noderīga lietas, tapoja, šuva . Izstādē darbi bija  daudzveidīgi un dažādās rokdarbu tehnikās veikti.

Paldies skolotājiem J.Straumei, I.Kelmeram, R.Paeglei !

Paldies visiem skolēniem, kuri piedalījās izstādē!

Mājturības un tehnoloģiju metodiskās komisijas vadītāja Ruta Paegle

Vairāk attēli