Mācību priekšmeti un profesijas

Ceturtdien, 28. septembrī, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas- attīstības centra 5.-9.klašu skolēni aktīvi darbojās karjeras izglītības pasākumā “Mācību priekšmeti un profesijas”.

Pasākuma mērķis motivēt skolēnus mācīties atbilstoši savām spējām un apzināties, ka mācību priekšmeti ir būtiska profesijas sastāvdaļa.

Ne viens vien skolēns domā, ka nav vērts mācīties kādu priekšmetu, kas viņam ne pārāk labi padodas, jo tas viņam dzīvē tāpat nekur nenoderēs. Patiesībā ikvienam skolēnam jāzina, ka nav tādu mācību priekšmetu, kuros iegūtās zināšanas turpmāk nevarēs pielietot dzīvē. Visas skolā apgūtās zināšanas un prasmes būs noderīgas gan profesionālajā, gan arī ikdienas dzīvē.

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs. Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi- lai profesija būtu interesanta un saistoša, lai profesija atbilstu spējām, lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

Plānojot savu personīgo dzīvi, veidojot profesionālo karjeru un izvēloties profesiju, ir svarīgi saprast— ko pats cilvēks GRIB, VAR un,  ko VAJAG sabiedrībai.

Skolas laikā skolēni iegūst ne tikai zināšanas, bet arī izzina sevi, savas intereses, iegūst jaunas kompetences un attīsta savus talantus un prasmes, kā arī attīsta un pilnveido savu personību un pašapziņu, gribas īpašības. Tāpēc ļoti svarīgi darboties stundās un izzināt pašam sevi- ko es varu, kas man interesē un atbilstoši tam izvirzīt savus jēgpilnus nākotnes karjeras mērķus.

Paldies par sadarbību 5.-9. klašu internāta  skolotājiem un surdotulkam Līgai Lācei!

Pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone