Mācību ekskursija Valsts policijā

Vakar  9.klases skolēni sociālo zinību un karjeras izglītības ietvaros devās mācību ekskursijā uz Valsts policiju, lai uzzinātu par policijas darba funkcijām, policijas veidiem, policijas darbinieka profesiju, ikdienas pienākumiem.

Valsts policijas inspektore Inga Timofejeva  pastāstīja par policijas darbībus, par drošības noteikumiem skolā un ārpus tās, administratīvo atbildību un uzvedības noteikumiem sabiedrībā. Sarunas laikā skolēniem tika izskaidroti Latvijas likumi, kuri attiecas  uz nepilngadīgām personām. Sarunas laikā tika akcentētas divas galvenās vērtības – CIEŅA  pret cilvēkiem, gan attiecībās, gan uzvedībā vienam pret otru visdažādākās dzīves situācijās, gan ATBILDĪBA par saviem vārdiem, savu rīcību, uzvedībuun tās izraisītajām sekām.

Ekskursijas noslēgumā skolēniem bija iespēja aplūkot policijas automašīnu, pasēdēt tajā un iejusties policijas darbinieka lomā.

Inspektore Inga arī informēja, kā var kļūt par policistu un kas ierobežo šīs profesijas izvēli.

9. klases jaunieši aktīvi uzdeva jautājumus un pat izteica konstruktīvus ierosinājumus policijai meklēt lielākas, plašākas telpas.

Paldies par atbalstu surdotulkam Ingai Upesjurei

Sociālo zinību skolotāja un pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone