Mācību ekskursija uz Smilteni

3./9.e un 4.f/9.-2.c klašu skolēni ar savām skolotājām Inetu Duģeli un Daci Sprinci 13.oktobrī devās uz vienu no skaistākajām Vidzemes pilsētām – Smilteni.

Vispirms iepazināmies ar pilsētas objektiem mācību tēmas “Es – pilsētā” ietvaros.

Skolēni vēroja objektus, uzmanīgi klausījās skolotāju stāstījumu, pēc tam atbildēja uz jautājumiem, pildīja uzdevumus pilsētas objektu nozīmes skaidrošanā, diferencēšanā un salīdzināšanā.

Savukārt, apgūstot tēmu “Es – dabā”, devāmies uz Smiltenes Veco parku, kas izveidots Vidusezera krastā. Vērojām dažādās koku un krūmu sugas. Redzējām arī divas dižpriedes. Visi koki un krūmi rotāti zeltītu lapu rotā, kas pēc katras vējas pūsmas, līgani šūpodamās, krita zemē. Ezera otrā krastā redzējām senas pils drupas un vecu muižas ēku. Parkā ir mūsdienīga āra vingrotava, kurā savus spēkus un spējas izmēģināja visi skolēni. Aplūkojām “Āra lasītavas” grāmatu skapi ar grāmatām. Izejot cauri parkam, nonācām pie Tepera ezera, kas ietek Abula upītē. Gan Vidusezeru, gan Tepera ezeru iecienījušas mežapīles, kas priecīgi plunčājās ūdenī. Parkā atrodas arī vairāki vides objekti – sirdis, logs. Parks ir ļoti liels un varens, tāpēc to visu izstaigāt neizdevās. Mācību ekskursija kā mācību procesa organizācijas metode ir lielisks līdzeklis, ar kā palīdzību skolēni apgūst jaunas zināšanas dažādos vides kontekstos, kā arī sekmē kritiskās domāšanas attīstību. Šo prasmi skolēni vingrinājās apgūt, vērojot, pētot dabas un pilsētas objektus.

Skolēniem ekskursija patika, visi atgriezās skolā jaunu iespaidu pārpilni, gandarīti par vērtīgi pavadīto laiku.

 Dace Sprince

 

Foto galerija