Mācību ekskursija URDĀ

Šajā mācību gadā 5. klase dabaszinību stundās mācījās  par dabas resursiem- kādi tie ir, kā tie veidojas, kā tos izmanto. Runājām un spriedām arī par resursu saglabāšanu un atkritumu šķirošanu. Lai labāk izprastu atkritumu apsaimniekošanas nozīmi un katra cilvēka darbības ietekmi uz dabu, devāmies uz Dabas un tehnoloģiju parku “URDA”.

Piedalījāmies mācību programmas “Es vidē šodien un rīt” nodarbībā “Es un mani atkritumi”.
Skolēniem bija iespēja vingrināties pašiem pareizi sašķirot atkritumus, pēc tam ar autobusu apbraukāt uzņēmuma milzīgo teritoriju, klausīties skolotājas stāstījumā, noskatīties vairākas izglītojošas filmiņas.

Pēc poligona apskates solēni projektēja un no Lego klucīšiem un izveidoja inovatīvu bioloģisko atkritumu savākšanas konteineru – abām komandām izdevās radīt supermodernas ierīces!

Nodarbības noslēgumā katrs varēja iejusties dispičera lomā, izveidojot darbīgajai bitītei iepriekš saplānotu atkritumu izvešanas maršrutu.

Paldies Urdas skolotājām un 5.a  klases audzinātājai Guntai.

Dabaszinību skolotāja Guna Radziņa

FOTO