Mācības skolā no 26.aprīļa

Pamatojoties uz Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra (turpmāk – skola) 31.08.2020. noteikumiem “Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./2021. mācību gadā Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centrā”, skolas administrācijas 19.04.2021. lēmumu, kā arī ņemot vērā Covid-19 izplatības dinamiku Valmierā, apkārtējos novados un valstī kopumā, mācības skolā no 2021.gada 26.aprīļa tiks organizētas šādi:

  • klātienē turpinās mācīties 1.-6.klašu skolēni un 1.-9.klašu skolēni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programma 21015911);
  • daļēji attālināti (vienu nedēļu klātienē un vienu nedēļu attālināti) mācīsies 7.-9.klašu skolēni (izņemot skolēnus izglītības programmā 21015911) pēc šāda grafika: Mācību grafiks 7.-9.klasēm no 26.aprīļa;
  • attālināti turpinās mācīties 10.-12.klašu skolēni.

Saglabājas iespēja saņemt individuālas konsultācijas pie pedagogiem un atbalsta speciālistiem (klātienē un attālināti).

Apmeklējot skolu, skolēniem un darbiniekiem ir jālieto sejas maskas gan mācību stundu laikā, gan ārpus mācību stundām. Sejas maskas var nelietot skolēni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programma 21015911).

Mainoties epidemioloģiskai situācijai, mācību organizācija skolā var tikt mainīta.

Lai laba veselība, pavasarīgs dzīvesprieks un enerģija sekmīgi pabeigt mācību gadu!

Skolas direktore Iveta Kļaviņa, 20.04.2021.