Mācības skolā no 12.aprīļa

Izvērtējot skolēnu sekmes un spējas iesaistīties attālinātā mācību procesā, epidemiloģisko situāciju Valmierā un novados, no kuriem ierodas skolēni, Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā pakāpeniski tiek atjaunotas klātienes mācības.

No 12.aprīļa mācības skolā tiks organizētas šādi:

KLĀTIENĒ mācīsies visu 1.-6. klašu skolēni, kā arī 1.-9. klašu skolēni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programma 21015911).

DAĻĒJI ATTĀLINĀTI (vienu nedēļu klātienē un vienu nedēļu attālināti) mācīsies 7.a – 9.a klašu skolēni:

  • 7.a klases skolēni no 12.-16.aprīlim  mācīsies attālināti, bet no 19.-23.aprīlim mācīsies klātienē;
  • 8.a un 9.a klašu skolēni no 12.-16.aprīlim  mācīsies klātienē, bet no 19.-23.aprīlim mācīsies attālināti.
ATTĀLINĀTI turpinās mācīties 7., 8., 9., 10., 11. un 12. klašu skolēni (izglītības programmas 21015211, 31015211).
Apmeklējot skolu, ir jālieto sejas maskas gan mācību stundu laikā, gan ārpus mācību stundām. Katru dienu ir nepieciešamas 3 tīras maskas (ja skolēns pēc mācību stundām paliek skolā) vai 2 tīras maskas (ja skolēns pēc mācību stundām dodas mājās). Maskas var nelietot skolēni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programma 21015911).

 

Informācija par konsultācijām:

  • Ir iespēja klātienē apmeklēt individuālas konsultācijas pie skolotājiem un atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga) tiem skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, kuri ir nesekmīgi, nepieciešams psiholoģisks atbalsts, nav datora vai citas ierīces, kas liedz kvalitatīvi piedalīties mācību procesā. Konsultācijas ilgums – līdz 40 minūtēm.
  • Saglabājas iespēja saņemt attālinātas konsultācijas pie skolotājiem un atbalsta personāla.
  • Individuālas konsultācijas klātienē un attālināti ir pieejamas arī projekta PUMPURS ietvaros.
  • Internāta skolotājs sazināsies individuāli ar to skolēnu vecākiem, kuriem ir nepieciešamas individuālas konsultācijas.

 

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, ir iespējamas izmaiņas mācību procesa organizēšanā.

!! Lai mācības klātienē būtu drošas, jebkuru klātienes nodarbību laikā stingri jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi: jāmazgā un/vai jādezinficē rokas, pareizi jālieto sejas maska, jāvēdina telpas un jāietur droša distance.

 

Veselību, veselību, veselību…

Skolas direktore Iveta Kļaviņa,  06.04.2021.