Mācības pirmsskolas iestādes “Buratino” pedagogiem

Sākot no aprīļa, Valmieras gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra speciālists Marita Krišāne, Guna Radziņa un Daiga Ramata vadīs pedagogu profesionālās tālākizglītība sprogrammu pirmsskolas izglītības iestādes “Buratino” pedagogiem.

Programmā apskatāmās tēmas:

* Resursa Uzvediba.lv.spēļu izmantošana

Izstrādātās izglītojošās spēles palīdz bērniem apgūt uzvedības noteikumus pirms problēmsituāciju rašanās, izprast uzvedības noteikumu raksturu un mainīgumu, veicināt sarunas par noteikumiem konkrētās vidēs, lai atrunātu savējos, apgūt rīcību dažādās sarežģītās situācijās, atgādināt par noteikumu būtiskumu dažādās vidēs un notikumos, skaidrot dažādu uzvedības noteikumu būtiskumu.

* Uzvedības korekcijas iespējas bērniem pirmsskolā.

Nevēlamas uzvedības rašanās iemesli, to novēršanas un korekcijas iemesli pirmsskolas vecuma bērniem, preventīvais darbs izglītības iestādē, sadarbība ar ģimeni. Lietišķās uzvedības analīze kā instruments nevēlamas uzvedības novēršanai.

* Tehnoloģiju izmantošanas iespējas atgādņu un citu mācību materiālu veidošanā pirmsskolā.

Teorētisks pamatojums un praktiski ieteikumi, kā strādāt ar dažādiem digitālajiem rīkiem.  Tiks nodrošināti arī  demonstrējumi un sniegts individuālais atbalsts pedagogiem digitālo prasmju pilnveidošanai

* Pasaku terapijas elementu  izmantošana mācību procesā

Pasaka ne tikai attīsta bērna iztēli, bagātina valodu un veicina emocionālo attīstību, bet arī palīdz veidot augošā cilvēka vērtības, harmonizē pasaules uztveri un ļauj izprast sevi. Izmantojot pasaku un metaforu, pedagogs spēj saglabāt savus spēkus un ir pasargāts no profesionālās izdegšanas. Darbs ar pasaku nedirektīvā veidā ļauj kontaktēties ar bērniem un pieaugušajiem, lai attīstītu personību un sniegtu atbalstu krīžu situācijās.