Mācības par cieņpilnas pieejas veidošanu

Internāta skolotāja Kristiāna Stukāne

No 30. janvāra līdz 8. februārim man bija lieliska iespēja piedalīties Erasmus + programmas kursos Saint Maarten (Francijas, Nīderlandes salā). Kursu sauca ,,Person-centred and holistic approach in education’’.
Apmācību galvenais mērķis bija – profesionālās darbības papildināšana ar jaunām metodēm un paņēmieniem, lai atbalstītu izglītojamo labklājību un garīgo veselību, efektivitāti un aktīvu līdzdalību, personcetrēto un holistisko pieeja izglītībā.
Personcentrētajā apmācībā pēc iespējas vairāk jātiecas ievērot cieņpilna pieeja :
● runāt tieši ar personu;
● plānot kopā ar personu;
● koncentrēties uz personas stiprajām pusēm, spējām un prasmēm;
● atrast risinājumus, kas varētu noderēt ikvienam, vēlams kopienas līmenī;
● darbs tiek strādāts tā, lai tas strādātu personas labā;
● katra persona ir neatkārtojama un unikāla.
Holistiskā pieeja ir kā dzīves veids, tas ir kā ķermeņa atveseļošanās process labākai dzīvei.
Šī pieeja ir vērsta uz ideju, ka katrs cilvēks pats var uzņemties atbildību par savu labklājību.
Ikviens cilvēks tiek pieņemts tāds kāds viņš ir. Cilvēki netiek šķiroti, tie tiek uzskatīti par personību, nevis par “diagnozi”, “vecumu”, “dzimumu” vai ” “problēmu”. “Problēmas tiek risinātas, nosakot cēloni, nevis sekas.

Kursa laikā mēs apguvām:
● apguvām un piedzīvojām uz cilvēku vērstu pieeju;
● uz cilvēku vērstas pieejas praktiskās darbības un metodes;
● strādājām ar dažāda veida resursiem, lai nodrošinātu uz cilvēku vērstu pieeju;
● analizējām un risinājām problēmas komandās;
● apmainījāmies ar labās prakses piemēriem no mūsu ikdienas situācijām.
● apguvām un praktizējām holistisku pieeju izglītībā;
● praktizējām saikni ar vidi;
● mācījāmies un strādājām kopā ar pedagogiem no dažādām Eiropas valstīm.
●apmeklējām vietējo skolu, kur skolas direktore mums izrādīja mācību telpas, skolas
noteikumus, kā arī vērojām mācību darba procesu.
Kursa nobeigumā tika izsniegtas apliecības.