Mācības Maltā

Uz Vidusjūras pērli Maltu Erasmus+  kursu “Teaching for future, teaching for nature” ietvaros no 21.04.-26.04. bija iespēja doties skolotājai Baibai Sedlovai. Kursi notika praktisku semināru veidā ar aktīvu kursu dalībnieku  sadarbību  ideju ģenerēšanā, analīzē un savas profesionālās pieredzes popularizēšanā.  Tika apspriesti ilgspējīgas attīstības mērķi un to nozīme vides izglītībā. Ar dažādām spēlēm un aktivitātēm tika izspēlētas situācijas, kā 21. gadsimta prasmes izmantot domāšanai  globāli, bet darbojoties lokāli. Kā paplašināt savu pieredzi ārpusskolas jomā, iesaistot pašvaldības un savus skolēnus atbilstoši viņu individuālajām spējām un radošai iniciatīvai. Kā plānot un vadīt videi draudzīgus projektus un veicināt “zaļās aktivitātes” ilgspējīga dzīvesveida un izglītības nodrošināšanā. Viena diena tika veltīta arī, apmeklējot UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļauto galvaspilsētu Valletu, tās vēsturisko centru iepazīstot vides spēlēs. Paldies par šo iespēju, lai mēs visi kopā varētu padarīt mācību procesu aizraujošu un ilgspējīgu.

Skolotāja Baiba Sedlova