Mācāmies izzināt dabu

Kas ir daba un ko tajā var novērot? Kā gan vēl labāk to izdarīt, ja ne ejot dabā un to piedzīvojot! Šoreiz “Bitītes” grupas mērķis bija iepazīt un noskaidrot atšķirības starp ezeru un dīķi, kā arī izzināt to ekosistēmas. Veidojot reālus priekšstatus un zināšanas, bērni mācās pareizu attieksmi pret dabu, augiem un dzīvniekiem.
Sajūtas ir izziņas procesa pirmsākums. Pastāvīgā saskarsmē ar dabu ir vieglāk attīstīt sajūtas un stimulēt bērnu uzmanību. Mūsu uzmanību piesaistīja kalmes un vilkvālītes, kas cēli bija saaugušas ezera krastā. Cik saldena un specifiska smarža ir kalmēm un, izrādās, vilkvālītes var pūst kā pavasarī pieneņu pūkas! Ezerā varēja vērot krastā augušo koku atspulgus, un tie vizuļoja rudenīgajā saules gaismā. Savukārt dīķis mūs pārseidza ar pāri pārklājušos zaļo ūdensaugu segu. Kā izrādās, puķes aug ne tikai puķu dobē, bet arī ūdenī!
Dabā novērotais mūs rosina domāt un fantazēt. Vērojot attēlus ar zivīm un abiniekiem, iztēlojāmies, kas notiek ūdens dzelmē.
Saka, ka ēdiens svaigā gaisā garšojot daudz labāk. Tam noteikti piekrītam arī mēs!
Brīnumiem un jauniem atklājumiem pārpilna diena. Mūs kā pedagogus priecē bērnu ieinteresētība izzināt pasauli, viņu skanīgie smiekli, pozitīvā un labvēlīgā attieksme.

“Bitītes” grupas komanda – Sigita Geca, Mārīte Klapenkova, Valda Ņikitina