Logopēdi mācās

Pagājušā nedēļā Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas izglītības iestādē pulcējās Valmieras novada izglītības iestāžu logopēdi, lai papildinātu zināšanas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursa “Kompleksi pasākumi stostīšanās korekcijā veseluma skatījumā” ietvaros un pārrunātu aktualitātes logopēdijas jomā.
Silto smilšu nodarbību speciāliste Santa Dubkeviča logopēdus iepazīstināja ar daudzveidīgiem fiziskās un emocionālās spriedzes mazināšanas vingrinājumiem, kā arī ar materiāliem, kas pielāgoti vingrinājumu veikšanai, izmantojot “WARMSANDBOX” iekārtu.
Fizioterapeite Agnese Vantere logopēdu uzmanību pievērsa diafragmālās elpošanas nozīmei stostīšanās gadījumā. Kontrolēta elpošana palēnina gaisa plūsmu runājot, tādējādi mazinot stostīšanos.
Savukārt fizioterapeite Baiba Antonova sniedza priekšstatu par miofunkcionālo traucējumu un stājas problēmu kopsakarībām, kas būtiski ietekmē stostīšanās procesa attīstību.
Jāteic, ka kursa dalībnieces bija atsaucīgas, labprāt izbaudīja gan silto smilšu ietekmi uz ādas, ļāvās pat sajūtu un dzirdes uztveres vingrinājumam ar smilšu birdināšanu virs galvas turētai metāla bļodai, gan mācījās elpot, iesaistot diafragmu un vēdera korsetes muskulatūru, gan veica dažādus aktīvus vingrinājumus, kas palīdzētu sekmēt pareizas stājas attīstību bērniem, kuriem ir runas tempa un ritma traucējumi.
Pēc lekcijām logopēdus uzrunāja “SpeakTX” pārdošanas vadītājs Latvijas reģionā Guntis Emīls Refbergs, kurš pastāstīja par digitālās logopēdijas platformas “SpeakTX” saturu un izmantošanas iespējām mācību procesā, lai veicinātu bērna runas un valodas prasmju attīstību.
Logopēdiem tika organizēta arī izglītības iestādes ekskursija, lai iepazītos ar pedagogu un speciālistu darbu, grupu telpām un speciālistu kabinetiem, tostarp Sajūtu terapijas centra telpām.
Pedagogi turpinās apmācību kursu (11.04., 26.04.), lai pilnveidotu zināšanas un apgūtu metodiskos paņēmienus darbā ar bērniem, kuriem ir runas plūduma traucējumi, veicinot izglītojamo integrēšanu mācību procesā.
Uz tikšanos!

Skolotāja logopēde Eva Aplociņa, 11.04.2023.