Lietišķais mārketings

Saulainā 27.septembra pēcpusdienā,  Valmieras Gaujas krasta vidusskolā- attīstības centrā (Vaidavā) sākās tradicionālais  pasākums „ Ļietišķais mārketings”, kas bija veltīts Miķeļdienai.

Izglītojamie  pasākumam gatavojās vairākas nedēļas.

Lai  pasākums sasniegtu mērķi, izglītojamie  gatavoja dažādas preces. Pārdošanai un reklamēšanai bija  sagatavotas  visdažādākās rudens veltes: ābolu ievārījumi, kečupi, maize, sēnes, sārtie paradīzes āboli cukura sīrupā, piparmētru tēja, pīrāgi, rupjmaize, kūciņas u.c. kārumi. Koksnes materiālu apstrādātāji (KMA) reklamēja un tirgoja rūpīgi pagatavotus gaļas dēlīšus, metamo kauliņu un citus  darinājumus no koka.

“Bankas prezidente”  Inguna  katram pasākuma dalībniekam  izsniedza papīra naudiņu “ābolīšus”. Saražoto preču klāsts bija pārdomāts,  estētiski noformēts  un ļoti daudzveidīgs. Bet cenas, tās bija neprognozējamas, jo tiklīdz preci izvēlējās vairāki pircēji, tā notika kaulēšanās.

Rūdolfs, Ieva, Armands, Dairis, Mikus, Rita  u.c . savu  preci reklamēja, lai varētu izdevīgāk pārdot. Ļoti atraktīva izvērtās preču izsole, kuru vadīja Zinta un Pauls.

Pateicības un šokolādes medaļas saņēma visi, kas piedalījās konkursā par Miķeļdienas tradīcijām. Skolotājas Ivetas mudināti, visi  varēja veidot Jumīti no paradīzes āboliem. Uz  Miķeļdienas pasākumu bija ieradusies ļoti  interesanta zīlniece, kura bija pozitīvi noskaņota un visiem zīlēt gribētājiem paredzēja gaišu nākotni. Pasākuma laikā   bija vērojams azartisms preču  reklamēšanā, pirkšanā, pārdošanā un izsolē.

Izglītojamie bija  radoši, organizēti, disciplinēti un  visi ļoti centās iesaistīties lietišķās sarunās par preces vērtību un tās izmantošanu sadzīvē. Pēc lustīgās tirgošanās visi devās uz skolas “kafejnīcu”, kur svētku galdi bija elpu aizraujošā noformējumā. Mielastu kafejnīcai bija sagatavojušas  virtuves darbinieces.

Izglītojamie apguva daudzas patstāvīgai dzīvei nepieciešamās caurviju kompetences un izkopjamos tikumus: atbildību, centību, mērenību, laipnību, rūpību u.c.

Sofija Andriksone, 01.10.2023.