Lepojamies!

Latvijas skolu čempionātā svara stieņa spiešanā guļus Valmierā, 1. decembrī, jauniešu grupā godalgotās vietās mūsu skolas skolnieki:

  1. vieta – Jānis Elmārs Liniņš; 3.vieta – Reinis Hugo Brūvelis; 3. vieta – Roberts Immurs .

Paldies par dalību arī Markusam Lānam, Artūram Bērtam, Markusam Ādleram un Annai Marijai Tukišai!

Skolu vērtējumā no 8 skolām esam ceturtie. Paldies ielu vingrošanas pulciņa skolotājam Jevgenijam Katajevam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā sacensībām!

 Direktores vietniece Ina Kursīte