“Lauvas brēciens”

Mācību noslēguma nedēļa_20.-23.05.

5a., 5.- 6., 7., 8., 10.,11.klasēm

1.Kahoot ir divi vienā – it kā izklaide, bet tajā pašā laikā kaut ko mācāmies un atkārtojam!

2.Katru garu maijā veidojam Domu kartes _padlet.com

Skolēni ierakstīja, ko mācījušies šajā mācību gadā matemātikā, kā veicās zināšanu apguvē, novērtēja savu un  skolotājas darbu.

3.Eksperiments- “Lauvas kliedziens”

Ideja radās veicot

testu….cik lielā attālumā var dzirdēt lauvas kliedzienu. Emīls_7.kl.  vēlējās uzzināt, cik tad tālu var dzirdēt cilvēka kliedzienu.Tad nu devāmies pagalmā, lai veiktu eksperimentu. Esperimentu veica 7.,10.,11.klases skolēni

Skolēnu _AS

“Mēs pirmajā stundā uzzinājām, ka lauvas kliedzienu var sadzirdēt 7 km attālumā.

Tad mēs izdomājām eksperimentu ar Reiņa balsi. Mēs vēlējāmies uzzināt cik tālu  varēsim sadzirdēt Reiņa kliedzienu.

Tad mēs attālinājāmies no vietas kur atradās Reinis, līdz brīdim kamēr vairs nesadzirdējām Reiņa balsi.

Pie vecās mūzikas skolas ēkas vairs nesadzirdējām Reiņa balsi.

Pēc tam aprēķinājām soļus līdz vietai, kur bija nostājies Reinis.

Tā, kā esam dažādi, tad vidējo soļa garumu  pieņēmām 70cm.

Aprēķinājām attālumu metros, līdz vietai, kur vairs nesadzirdējām Reiņa balsi.

Aprēķinājām aptuveno rezultātu metros. Bijām pārsteigti par rezultātu. Bet radās daudz jautājumu, kuri vēl jānoskaidro. Sapratām, ka rezultāts ir aptuvens ,atkarīgs no daudziem faktoriem. Bet, mēs jau mācāmies..!

Priecājamies, ka arī 7.klases skolēnu rezultāti ar mums bija vienādi (144m)”.

Paldies visiem skolēniem!   Paldies lauvām_Reinim un Maksimam!

Skolotāja Ilona Berkolde