Latvijas Veselības sporta nedēļa

Visu pagājušo nedēļu no 16.- 22. oktobrim norisinājās Latvijas Veselības sporta nedēļa. To atbalstījām un piedalījāmies arī mēs – Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centra pirmsskoliņa.

Šī pasākuma mērķis ir popularizēt sportisku, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Kaut to mēs daram ik dienas, tomēr šo nedēļu gribējās aizvadīt aktīvāk, intensīvāk un neikdienišķāk. Tādēļ katrai nedēļas dienai bija savs īpašais uzdevums. Ik dienu katras grupiņas bērni no rīta saņēma aploksni ar paveicamajiem uzdevumiem.

Pirmdiena bija Soļošanas diena, kad bērni ar audzinātājām devās garākā pārgājienā un vēlāk kopīgi zīmēja uz plakātiem savus pastaigu maršrutus. Otrdien – Skriešanas dienā bērni pārbaudīja katrs savu izturību, kā arī piedalījās Lielajā izaicinājumā, uz laiku apskrienot apkārt savai mācību iestādei. Trešdiena bija Lecamdiena, kad visus pārbaudījumus bija jāveic lecot, gan uz vienas kājas, gan abām kopā, gan pārmaiņus uz vienas un otras, gan pārlecot šķēršļiem pāri, gan nolecot no tiem. Ceturtdien – Veiklības dienā visapkārt mācību iestādei bērni piedalījās stafetēs. Tika lekts un pārkāpts pāri, mests un ķerts, vests un ripināts. Savukārt pēcpusdienā Iestādes vecāku padomes aktīvists Edijs Cīrulis noorganizēja kustību pēcpusdienu vecākiem kopā ar bērniem. Sportotājus sagaidīja “izveicīgais leopardsun lustīgā žirafe”, kuri bija sagatavojuši interesantas un jautras atrakcijas. Šī kustību pēcpusdiena ikvienam dalībniekam radīja prieku un pozitīvas emocijas , stiprināja ģimeņu locekļu savstarpējās attiecības, un atziņu ka kustības un pozitīvas emocijas uzlabo mūsu veselību. Noslēdzošajā Veselības sporta nedēļas dienā bija pārbaudījums ,,Meklē un atrodi!” jeb fotoorientēšanās. Bērni pēc attēliem meklēja dažādus objektus iestādes teritorijā. Katrā vietā viņus gaidīja aploksne, kurā atradās 1 vārds. Atrodot visus 7 vārdus un salīmējot tos uz plakāta, katrs varēja izlasīt Veselības nedēļas vēstījumu – ,,Paldies, ka piedalījies Latvijas Veselības sporta nedēļā!”

Svinīgāku pasākuma noslēgumu darīja saņemtie LTSA sarūpētie diplomi. Esam priecīgi, laimīgi un gandarīti par kopābūšanu un ikvienu mūsu audzēkņu sasniegumu.

Sporta skolotāja Kristīne