Latvijas skolas soma

Skolas soma

No septembra mūsu skola piedalās iniciatīvā „Latvijas skolas soma”, kas ir mācību procesa sastāvdaļa, lai papildinātu jau esošās skolā notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes.

„Latvijas skolas somas” finansējums Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros plānots četriem finanšu gadiem (līdz 2021. gada beigām).

2018. gadā piešķirtais finansējums aprēķināts, balstoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtajiem datiem par skolēnu skaitu uz 2017. gada 1. septembri. Mūsu skolai pārskaitītais finansējums bija – 1085 eiro.

Skolā no septembra līdz gada beigām ir organizēti pasākumi, kas atbilst kādai no iniciatīvas saturiskajām jomām – māksla, kultūra, vēsturiskais mantojums un radošās industrijas.

Pēc pasākumiem notikusi to izvērtēšana.

Katram skolēnam tika dota iespēja piedalīties vismaz vienā no pasākumiem.

Ar notikušajiem pasākumiem un to aprakstu var iepazīties skolas mājaslapā.

Direktores vietniece Ina Kursīte
28.12.2018.