Latvija ir manas mājas

Novembris-Latvijas svētku mēnesis. Gatavojoties šiem svētkiem, tika dots uzdevums oktobra mēneša pēdējā nedēļā izveidot radošo darbu “Mana Latvija”. Tā kā Covid -19 vīrusa izplatības dēļ mācību process notika attālināti, satikāmies Zoom tiešsaistes audzināšanas stundā.

Stundas laikā runājām par to, kā tu redzi savu Latviju. Sarunas gaitā secinājām, ka  radošo darbu veidos katrs skolēns par savai dzīvesvietai tuvāko apkārtni. Darba nosaukumu izvēlējāmies ”Ko tu rādītu savam ciemiņam?” Ideja skolēniem patika. Uzdevums tika veikts ar prieku.  Sastādot darba plānu notika veiksmīga sadarbība ar 7.klases mācību priekšmetu skolotājiem.

Skolēni aprakstu par savu dzīvesvietu nerakstīja ar datoru, lai pilnveidotu savu rokrakstu un gramatiski pareizu rakstītprasmi. Digitālo patību  pilnveidošanai tika noformētas ,izprintētas fotogrāfijas .Fotogrāfijās attēlota vēsturiska vieta un dabas objekts no dzīvesvietai tuvākās apkārtnes. Raksturojot dabas objektu skolēni nosauca un uzzīmēja tā apkārtnē augošos augus un mītošos dzīvniekus.

Darbi izdevās ļoti interesanti. Satiekoties skolā ,1.novembrī, katrs klases skolnieks ar lepnumu un prieku prezentēja savu veikumu. Sarunā skolēni secināja, ka ir interesanti izpētīt savu tuvāko apkārni. Ieraudzīt pamatīgāk to, kam ikdienā pabrauc vai paej garām. Uzdevumus bija veikt viegli,  jo “gaidot ciemiņu” gribas uzņemt viņu sirsnīgi, parādīt visu skaistāko. ”Mana Latvija” ir tur kur es jūtos droši,  labi ,kur ir manas mājas.

Lepojos un priecājos par savas 7. klases skolniekiem-Artūru, Kristeru, Ritvaru, Kristīni, Āri.

Paldies viņu vecākiem par atbalstu un klases mācību priekšmetu skolotājiem par sadarbību!

7.klases internāta skolotāja Juta Krauja