Labo darbu nedēļa

No 3.-7. oktobrim notiek “Labo darbu nedēļa”.

Izglītības iestāžu pašpārvalžu iniciatīvas “Kontakts “ ietvaros 4./5., 6., 6.a., 6.b klases skolēni šogad nolēma iepriecināt Valmieras dzīvnieku patversmes iemītniekus . Interešu izglītības skolotājas Ievas Lūsītes vadībā skolēni radošajā darbnīcā  radīja pašdarinātas rotaļlietas, guļvietas. Sadarbībā ar vecākiem skolēni sagādāja  barību un gardumus.

Pasākuma laikā uzlabojās saskarsmes prasmes starp dzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem bērniem, izkopti tādi tikumi kā līdzcietība un  atbildība pret dzīvību.

Paldies vecākiem par iesaistīšanos, atbalstu un līdzdarbošanos! Paldies Ievai Lūsītei un zīmju valodas tulkam Līgai Lācei !

Internāta skolotājas K. Stukāne , B. Šēnberga                 

FOTO