Zvirbulēni iepriecina skolotājas seniores

Rudenīgā dienā vasaras ziedu smarža sirdspriekam!
Zvirbulēnu grupas bērni pārcilāja burciņas ar vasarā vāktajiem ziediem un augiem. Cik labi smaržo, kā vasarā!
Radīja savu smaržu maģiju – pa šķipsniņai no katras sev tīkamās ziedlapiņas un maisiņā iekšā! Ooo.. Smaržu buķete izdevās daudzvedīga un bagātīga, .. ak, vasara, vasariņa…
Smaržu tik daudz – dalīsimies! Labo darbu nedēļas ietvaros zvirbulēni ar pašu gatavotiem smaržu maisiņiem Skolotāju dienā iepriecināja skolotājas seniores. Arī skolotājas atsaucās PALĪDZĒSIM.LV un ķērās pie adāmadatām, sarūpējot siltas zeķes brašajiem karavīriem.
KAS NĀK NO SIRDS, TAS ARĪ LĪDZ SIRDIJ NONĀK!

Zvirbulēnu grupas pirmsskolas izglītības skolotājas: Gita Laidve, Santa Ecmane un Māra Lukase
07.10.2022.