Labo darbu nedēļa

Ir noslēgusies “Labo darbu nedēļa”, kuras laikā gan mazie, gan lielie skolēni paveica daudz dažādu labo darbiņu.

1.a klases bērni parūpējās par skolas apkārtnes tīrību. 2.a, 1./6.e, 1./3.f, 4.d, 7./9.2.c, 2./7.d, 8./9.d, 2./5.c tīrīja un kārtoja savas klases, mācību galdus, slaucīja putekļus, mazgāja palodzes un laistīja puķes.

3.a klases skolēni izgatavoja grāmatzīmes, ko dāvināja 1.a un 2.a klases bērniem. Paši sev izgatavoja atstarotājus, jo sācies tumšais laiks un bērniem jābūt labi redzamiem uz ielām.

3.b, 1./6.e un 5./9.c klašu bērni apmeklēja Dzīvnieku patversmi. Bērni iepriecināja sunīšus ar sirdsiltu pieskārienu un apskāvienu. Tika saziedotas segas, pledi, kā arī suņu un kaķu barība.

4.a klases skolēni iepriecināja ar pašgatavotam spēlēm un rotallietām bērnus  L.. Paegles ielā 20.

4.b klases skolēni sakopa skolas bijušo direktoru kapus un iededza atceres svecītes.

5.a klases skolēni palīdzēja skolas bibliotekārei, veicot dažādus darbiņus – nesa grāmatas, kārtoja tās pllauktos, Skolēni apciemoja Valmieras Jauniešu fondu “Iespēju tilts”, iepazinās ar jauniešu ikdienu un viņu darbu koka darbnīcās. Skolēni mācījās slīpēt koka ripas, piedalījās jautrajā “Mēmo šovā” un pacienāja jauniešus ar pašu ceptu picu.

6.a klases skolēni savu labo darbiņu turēja noslēpumā līdz brīdim, kad katrs skolas pedagogs saņēma no viņiem pārsteigumiņu ar labiem vārdiem un vēlējumiem. Tas bija negaidīti un jauki.

5./6.-7., 7.a un 8.a klases skolēni organizēja jautru, izklaidējošu atpūtas pēcpusdienu 1.-4.klašu skolēniem ar spēlēm, atrakcijām un radošām darbnīcām.

  1. un 9. klases skolēni palīdzēja sakopt LNS Valmieras biedrības teritoriju. Pēc darba kopīga pasēdēšana pie galda ar karstu tēju, kūkām un cepumiem, stāstiem par skolas vēsturi un šodienas skolēnu dzīvi skolā.

10.-12. klašu skolēni kopā ar projekta viesiem no Turcijas un Itālijas apmeklēja pirmsskolas iestādi “Bitīte”, kur organizēja pirmsskolniekiem dažādas aktivitātes un spēles.

Paldies visiem par Labo darbu nedēļas aktivitātēm! Paldies internāta skolotājām par izdomu un radošumu! Paldies vecākiem par atsaucību, ziedojot Dzīvnieku patversmei! Paldies Valmieras novada fondam, LNS Valmieras biedrībai un PII “Bitīte” par mūsu skolēnu uzņemšanu! Paldies mūsu maziem un lieliem skolēniem par darboties gribēšanu, par kopā jauki pavadīto laiku! Lai labie darbi nebeidzas, lai esam sirsnīgi, atsaucīgi un labestīgi arī ikdienas steigā!

 Vērtībizglītības MK